back

Playful gestures

Na mijn vorige post ‘stappen voor een spel’ ga ik in deze post verder op het spel in. De definitie voor spel kent onderscheid ‘game’ en ‘play’. Game wordt door regels ingekaderd, play daarentegen is open en vrij. Wanneer ik me focus op het verliezen van spel als gevolg van efficiëntie richt ik me op ‘play’. De ruimte en vrijheid in een proces waardoor het resultaat niet direct zichtbaar is, is het gene waar ik voor waak, ‘play’.

Een aansluitende gedachte vind ik in een artikel van Rutger Bregman op de Correspondent, hij schrijft: “Maar als alles wordt voorgekookt, ontwikkelen we dan nog wel onze eigen nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht? Juist verveling zou weleens de grootste bron van creativiteit kunnen zijn.”(Bregman, 2020, pp.12)

Om de koppeling te maken naar efficiëntie in combinatie met technologie ontstaan er twee gedachtes bij me.

Gestures

De bewegingen met mijn duim op het scherm van mijn mobiel blijven mijn aandacht trekken. Deze bewegingen staan misschien wel metafoor voor efficiëntie, ik kan immers bijna alles zonder enige moeite bereiken. Ik besluit om mijn mobiel weg te halen en te kijken wat er overblijft van deze bewegingen wanneer deze ingezet worden voor andere handelingen. Ontstaat er zo een spel?Bregman, R. (2020, 22 april). Plan het leven van je kinderen niet te vol. Geef ze de ruimte om te spelen. De Correspondent. https://decorrespondent.nl/9737/plan-het-leven-van-je-kinderen-niet-te-vol-geef-ze-de-ruimte-om-te-spelen/15169113275316-fe86e3e9