back

Frictionless design, frictionless racism

In dit het artikel 'Frictionless design Frictionless Racism’ schrijft Sarah Cupples, student ux design, over de betekenis van ‘meaningful friction’. In tegenstelling tot de vorige, meer filosofische, bron ‘Frictie in tijden van dadaïsme’ van Miriam Rasch geeft dit artikel heel concrete voorbeelden over frictieloze ontwerpen, het probleem en de oplossing.

De definitie voor frictie in user experience design die wordt aangehouden is:“Interactions that inhibit people from intuitively and painlessly achieving their goals within a digital interface.”

De focus van de tech industrie wordt vervolgens beschreven als: “Creating a culture of optimisation, and giving rise to the principle of frictionless design”

Een frictieloze ervaring moet hierom zo makkelijk mogelijk zijn. Bovendien moet de frictieloze ervaring gebruikers in staat stellen een taak zo snel en efficient mogelijk uit te voeren stelt Cupples.

Dit streven naar frictieloze ervaringen door technologie bedrijven is een geloof dat ik in meerdere bronnen terug heb zien komen. Dit vertaalt zich in bijvoorbeeld Facebooks ‘Frictionless Sharing’ of Uber’s ‘seamsless pickups’. Ik vraag me af in hoeverre we bewust zijn dat bedrijven dit streven hebben en of we bewust zijn van de consequenties die dit met zich mee brengt.

Volgens Sarah Cupples heeft dit streven naar frictieloos ontwerp twee directe oorzaken: “A highly competitive product market and rising user expectations.”

Frictieloosheid word dus een gereedschap om te concurreren met andere bedrijven.

Vooringenomen overtuigingen

Cupples beschrijft hierna de gevolgen van een frictieloos ontwerp. Omdat iedereen (onbewust) vooringenomen over overtuigingen heeft worden onze handelingen in een frictieloze omgeving gedreven zonder goede overwegingen. Er is geen moment van reflectie waarop je nadenkt over een gemaakte keuze. Dit kan uiteindelijk leiden tot racistische uitingen.

“When a user engages with an interface designed to be frictionless and fast, this can result in mindless interactions driven by implicit bias. This provides little opportunity for users to examine, or even be aware of, their behaviour. ...As previously illustrated, racial bias, and its consequent behaviours, is more likely to flare up when users decisions are left unquestioned and unmonitored”.
Meaningfull friction

Een oplossing die geschetst wordt voor dit probleem is ‘meaningful friction’. Dit zijn geen onnodige obstakels die frustratie veroorzaken maar elementen waardoor de gebruiker beter reflecteert op haar keuzes:

“Designers are not advocating the addition of friction that would add unnecessary hurdles, cause frustration, and generally hinder a user’s experience. Instead, there is a growing movement behind the concept of meaningful friction — friction that has been intentionally designed and introduced into user interactions with care. Such friction points can elicit reflective, informed, and positive interactions and support positive behaviour change in users”.

In een eerder experiment ‘Digitale frictie' schreef ik over een gordel die ons beschermt voor bewegen binnen frictieloze software. Deze ‘meaningful’ friction is een concrete uitwerking van deze gordel.

Vervolgens gaat Cupples in op een meer psychologische benadering van de ‘meaningful friction’. Ze beschrijft dit met 2 systemen. Systeem 1 en systeem 2.

“Cognitive psychologists posit that people have two systems of thought; System 1 and System 2.”

Systeem 1 is automatisch, onvrijwillig en levert zeer snel informatie aan de gebruiker. In dit systeem komen de eerder beschreven vooringenomen overtuigingen naar voren. Systeem 2 is daarentegen langzamer, bewuster en zet aan tot denken beschrijft Cupples.

Het gevolg van system 2 is dat gebruikers consequent hun acties overwegen en tijd hebben om te reflecteren op verschillende uitkomsten. Dit in tegenstelling tot systeem 1 waarin een gebruiker instinctiever handelt op basis van raciale vooroordelen.

In systeem 2 wordt hierom gebruik gemaakt van een ‘microboundary’:

“A microboundary is an intervention that provides a small obstacle prior to an interaction that prevents us rushing from one context to another”.

Hoewel mijn afstuderen niet volledig gefocust is op user experience design, hoop ik met mijn project ‘system 1’ dat gericht is op snelle handelingen zonder momenten tot reflectie uit te lichten en te bevragen. Mijn post ‘garden gestures’ vind ik hier een voorbeeld van, door de handeling van ‘system 1’ compleet uit haar context te halen en te vertalen in een dans probeer ik aandacht te vragen voor de frictieloze beweging.

Cupples, S. (2021, 1 februari). frictionless design fricitonles reacism – https://uxdesign.cc/frictionless-racism-1097022d07f8